Colaborări internaţionale

Radioul Ucrainean conlucrează cu mai multe organizaţii de televiziune şi radiodifuziune din lume în diferite domenii. Activitatea internaţională a Radioului ucrainean este realizată în cadrul acordurilor privind colaborarea tehnică şi de creaţie cu firme şi organizaţii radio din străinătate, precum şi al calităţii de membru al Radioului Ucrainean  în Uniunea Europeană de Radiodifuziune.

Uniunea Europeană de Radiodifuziune (UER)  este una dintre cele mai mari asociaţii a radiodifuziunilor naţionale din lume. Uniunea numără 71 de membri din 52 de ţări. Radioul Ucrainean este membru al UER din mai 1995.