Proiect de dezvoltare a surselor regenerabile de energie, cu participarea partenerilor din Ucraina, Ungaria, Slovacia și România

17.09.2020 р., 11:15

 

 Universitatea din Ujgorod derulează proiectul transfrontalier New Energy Solutions in Carpathian area - NESiCA. Proiectul face parte din cadrul programului ENI CBC 2014-2020 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, axa OT6 "Protecţia mediului, atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea", având ca prioritate utilizarea sustenabilă a mediului în regiunea transfrontalieră - conservarea resurselor naturale, acţiuni pentru reducerea emisiei de gaze cu efect de seră şi a poluării râurilor.

Ca obiectiv general, proiectul asigură promovarea eficienţei energetice şi a surselor regenerabile de energie prin educaţie şi activităţi practice în comunităţi, pentru utilizarea durabilă a resurselor de mediu din regiunile de frontieră ale celor patru state. Universitatea din Ujgorod are mai mulți parteneri în acest proiect. Așadar, Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava participă la acest proiect în calitate de partener, alături de regiunea Sabolcs-Satmar Bereg din Ungaria, ONG-ul Centrul de Iniţiative European din Ucraina, Universitatea Tehnică din Kosice - Slovacia, Universitatea din Nyregyhaza – Ungaria. Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, bugetul total al proiectului fiind de 1.104.707,30 euro.

Se asigură creşterea nivelului de conştientizare, competenţe şi abilităţi în tehnologii bazate pe surse regenerabile de energie şi intervenţii în domeniul eficienţei energetice între comunităţi şi instituţii. Impactul pe termen mediu va duce creşterea ponderii resurselor regenerabile de energie în comunităţi, producţia şi consumul de energie, iar pe termen lung va conduce la reducerea emisiilor de gaze. Se propune o abordare inovatoare bazată pe cooperarea dintre universităţi, comunităţi locale şi ONG-uri.

Proiect de dezvoltare a surselor regenerabile de energie, cu participarea partenerilor din Ucraina, Ungaria, Slovacia și România

Noutăţi la temă