Мобільний додаток

Спецпроєкт "Знову вибори". Кумівство і корупційна складова

8.11.2020 р., 13:25

Одним із найбільш поширених негативних, ба навіть згубних явищ в українському політичному житті є так зване кумівство, або, висловлюючись політологічною термінологією, непотизм. Як із ним можна боротися, розповідає проєкт "Знову вибори".

Програма:
Ведучі:

Україна входить до 10 країн, у яких процвітає кумівство

На пострадянському просторі, і, зокрема, в Україні, сформувався особливий тип непотизму – "кумівство", під яким розуміють перевагу у наданні грошових коштів або іншого майна, працевлаштування, пільг, послуг, нематеріальних активів наближеним особам, друзям, родичам, з якими посадовець пов'язаний через напівродинні стосунки (а саме – через обряд хрещення дитини). За даними британського часопису "The Economist", Україна входить до чільної десятки країн, у яких процвітає кумівство. Видання окреслює українську економіку як "кланову", себто таку, в якій успіх у бізнесі залежить від особистих зв’язків бізнесменів з державними чиновниками. 

Кумівство негативно впливає на стан економіки в цілому, руйнуючи вільну конкуренцію та спричиняючи професійну деградацію. Дослідники з’ясували, що непотизм як явище призводить до низки критичних наслідків.

По-перше, відбувається втрата професійної компетенції та здібностей кадрового резерву. Через призначення на посади непрофесійних людей робочі місця втрачають фахові співробітники. Загалом це створює традицію так званої спадкової аристократії замість принципів меритократії, себто влади гідних. Поступово зникає або обмежується конкуренція серед чиновників, що нівелює принципи компетенції та відкритої кадрової політики. У підсумку має місце зниження ефективності роботи органів влади, що позначається на економічних та інших показниках. Крім того, ухвалення хибних, неправильних управлінських рішень веде громаду до занепаду. Більше того, вражена кумівством місцева влада буває зайнята не так проблемами громади, як власного клану.

Чи мржна подолати кумівство?

Обмежити поширення непотизму був покликаний закон України від 14 жовтня 2014 року "Про запобігання корупції". Він докладно визначає поняття «пряме підпорядкування» підлеглої особи від її керівника й унеможливлює перебування у прямому підпорядкуванні родичів. Відповідно до статті 27 закону, впроваджується обмеження щодо спільної роботи близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. По суті зазначене обмеження складається з двох окремих заборон: мати в підпорядкуванні близьких осіб або бути їм безпосередньо підпорядкованим. У зв’язку з цим, претенденти на посади державних службовців зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. Щоправда, зазначені обмеження не стосуються осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах.

Хоча даний закон дозволив обмежити кумівство, запровадивши формальні перепони, проте в Україні це явище продовжує існувати як неформальний інститут.

Фото: з відкритих джерел

Спецпроєкт "Знову вибори". Кумівство і корупційна складова

Новини по темі