Мобільний додаток

Аудитори запрацюють по-європейськи

21.12.2017 р., 15:13

Верховна Рада ухвалила закон "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", яким приводяться норми національного законодавства у сфері аудиторської діяльності у відповідність з законодавством ЄС.

Про це повідомляє Укрінформ.

За ухвалення в цілому відповідного законопроекту № 6016-д проголосували 229 депутатів при мінімально необхідних 226.

Цей закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її провадженні.

Депутати встановили, що аудитор набуває права на провадження аудиторської діяльності після підтвердження кваліфікаційної придатності та набуття практичного досвіду в порядку, визначеному цим законом. Аудитор, який набув права на провадження аудиторської діяльності, включається до Реєстру. Аудитор має право провадити аудиторську діяльність одноосібно лише після включення його до Реєстру як суб’єкта аудиторської діяльності.

Аудитор провадить аудиторську діяльність у складі аудиторської фірми або як фізична особа - підприємець чи провадить незалежну професійну діяльність, за умови, що така особа не є працівником аудиторської фірми. Аудиторам забороняється безпосередньо займатися іншими, не сумісними з аудиторською діяльністю, видами підприємницької діяльності, що не виключає їхнього права отримувати дивіденди, доходи від інших корпоративних прав, доходи від оренди та відчуження рухомого та нерухомого майна, пасивні доходи. Разом із цим аудитори можуть займатися громадською, освітньою, викладацькою та науковою діяльністю, підготовкою публікацій з отриманням відповідної винагороди.

Згідно з законом, усі аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності підлягають суспільному нагляду.

Відповідальним за здійснення суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в Україні є Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Цей орган має складається з Ради нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекції із забезпечення якості.

Орган суспільного нагляду забезпечує здійснення нагляду і несе відповідальність за: реєстрацію аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; впровадження міжнародних стандартів аудиту; контроль за атестацією аудиторів та безперервним навчанням аудиторів; контроль якості аудиторських послуг, а також дисциплінарні провадження щодо аудиторів і застосуванням стягнень.

У разі систематичного невиконання Аудиторською палатою рішень Органу суспільного нагляду два і більше разів, виникнення конфлікту інтересів при виконанні Аудиторською палатою повноважень, Орган нагляду ініціює скликання позачергового з’їзду аудиторів з метою дострокового припинення повноважень членів Ради Аудиторської палати України. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ради Аудиторської палати України та рішення щодо делегування нових членів до Ради Аудиторської палати України приймає з'їзд аудиторів.

Передбачено, що закон набуде чинності з 1 січня 2018 року та буде введено в дію з 1 жовтня 2018 року, крім підпункту 1 пункту 9 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" цього закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, який набуває чинності через 12 місяців з дня набрання чинності цим законом.

Аудитори запрацюють по-європейськи

Новини по темі