war

Інформація для клієнтів

Презентація Нового сезону суспільного мовлення

Зразок заявки на розміщення  реклами


                                                                                Керівнику відділу продажів мережевої радіореклами
                                                                                  Національної суспільної телерадіокомпанії України
                                                                                                                                     
                                                                                                                                              Натальчуку Ю.


                                                                                  
                                                                                                Начальник ________________
дата                                                                                
                                                                                       


Лист – заявка


Просимо Вас розмістити рекламу _______________________________на радіоканалі УР-1, УР-2 «Промінь», УР-3 «Культура» у місяці ________ 2017 року.
Графік рекламної кампанії _____________________________________.
Хронометраж реклами____________________________.
Текст реклами надається.

Начальник ______________                                                      Підпис __________*
Лист має бути надрукований на бланку рекламодавця, затверджений “мокрою” печаткою.


Перелік документів, які необхідні для підписання договору

Для укладання договору з Українським Радіо замовник повинен надати копії наступних документів, завірених його печаткою:
•    реєстраційне посвідчення на лікарські засоби,
•    висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на БАДи, медичну техніку, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації,
•    ліцензію на медичну практику,
•    свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації,
•    ліцензію навчального закладу,
•    банківську ліцензію, видану НБУ,
•    дозвіл (ліцензію) на будівельні,  інвестиційні послуги та інше;
•    свідоцтво про державну реєстрацію;
•    довідку з ЄДРПОУ;
•    довідку про взяття на облік платника податків;
•    свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість;
•    документи про призначення чи обрання особи, що підписуватиме договір;
•    витяг з установчого документа щодо права  особи, що підписуватиме договір, на підписання договору;
•    інші документи при необхідності.

Для  укладання договору  фізична  особа (не підприємець)  має надати копію паспорту та копію ідентифікаційного коду .