Продовження "Відкритої студії"

17:41:08 - 17:54:40

Обух В.

Дні боротьби з підробками та піратством в Україні. Беруть участь Микола Ковіня, Голова Держслужби інтелектуальної власності України та Антоніна Пахаренко-Андерсон, доктор наук, патентний повіре-ний України, президент Української Групи Міжна-родної асоціації з охорони інтелектуальної власності.